Producten

MBO logistiek

Deze complete, geïntegreerde lesmethode bevat alle lesstof voor de kwalificatiedossiers van:

 • Logistiek medewerker
 • Logistiek teamleider
 • Logistiek supervisor
 • Manager transport en logistiek

Als docent hebt u de keuze: ofwel u richt uw opleiding themagericht in en doorloopt zo de lesstof, ofwel u volgt exact één van de kwalificatiedossiers. Via de ingebouwde verantwoordingsmatrix weet u op elk moment per groep, per leerjaar precies welke onderwerpen u al behandeld hebt en welke nog niet.

Als docent hebt u via één gebruiksvriendelijk onlinesysteem toegang tot alle content en kunt u studenten volgen en beoordelen. Gemaakte opdrachten, (huis)werk en toetsen kunt u per leerling overzichtelijk bewaren in een online portfolio.

Ook de student heeft via één account toegang tot alle onderdelen van de lesmethode en een uploadfunctie voor gemaakte opdrachten en (huis)werk. Een dashboardfunctie toont op overzichtelijke wijze de voortgang en (eventuele) beoordelingen.

Als studenten gedurende hun opleiding door- of terugstromen, nemen ze hun studiehistorie mee, waardoor ze modules niet dubbel hoeven te doen.

In de lesmethode worden de volgende werkvormen gebruikt:

Theoriemodules

Deze bevatten: een klassikale lespresentatie, een theoriedocument met verwerkingsvragen en een online kennistrainer.

Workshops

Deze bestaan uit een inleidende klassikale presentatie en series van (theoretische) opdrachten die de leerlingen individueel of in groepjes maken.

Trainingen

Dit zijn praktische oefeningen die individueel of door een groepje leerlingen in een schoolomgeving of praktijksimulatie worden geoefend.

Thematoetsen

Afsluitende toetsen met een meerkeuzedeel en een openvragendeel

Proefexamens

Realistische oefenexamens op kerntaakniveau

BPV opdrachten

Opdrachten die de student tijdens zijn stageperiode(s) maakt

Voordelen van de lesmethode:

 • Single sign on voor de docent
 • Single sign on voor de student
 • Toegankelijk, praktisch en altijd actueel
 • 100% aantoonbare aansluiting op het kwalificatiedossier
 • Afgestemd op de examens van CBR/CCV, ESTEL en ESS
 • All inclusive; de methode bevat niet alleen de les- en oefenstof, maar ook docentenhandleidingen, beoordelingsformats en klassikale presentaties
 • Easy to use docentensysteem voor lesgeven, beoordelen en monitoren
 • Geïntegreerde mogelijkheid voor het uploaden en beoordelen van gemaakt (huis)werk, toetsen en proefexamens

Download hieronder de folder voor meer informatie.

Brochure Chauffeur wegvervoer (PDF)
Brochure MBO logistiek (PDF)
grootte: 1,1MB
Download