CURSORISCH ONDERWIJS
‘De game is bedoeld om studenten
vertrouwd te maken met het
synchromodale denken’
Synchromania
In samenwerking met TNO is de serious game Synchromania toegevoegd aan de lesmethode. Synchromania is een spel voor slimme planners, waarin zij het transport moeten verzorgen voor drie lastige klanten. De doelstellingen zijn: op tijd leveren, kosten besparen en een verlaging van de milieubelasting realiseren. Het simpelweg trucken van alle ladingen zit er niet in, er moeten strategische keuzes gemaakt worden tussen verschillende modaliteiten. De omstandigheden zijn continu wisselend en planners komen voor onverwachte situaties te staan.

De serious game is bedoeld om planners en salesmedewerkers inzicht te geven in de nieuwe manier van werken en hen vertrouwt te maken met het ‘synchromodale denken’, waarin de logistieke dienstverlener afhankelijk van de situatie kiest voor de op dat moment meest geschikte modaliteit.

De game kan met verschillende doelen worden gespeeld, en kan daardoor meerdere keren door dezelfde studenten gespeeld worden.

De docent heeft de beschikking over een klassikale presentatie. Ook bevat het systeem een document met de uitleg van het systeem. Daarnaast zijn er nog voorbereidende opdrachten gemaakt zodat de student goed is voorbereid voordat hij/zij aan de game begint.

Wanneer de volledige lesmethode wordt afgenomen, zijn er geen kosten verbonden aan de licentie van Synchromania. Om docenten goed voorbereid aan de game te laten beginnen verzorgen we demo’s. Synchromania is ook los af te nemen.

Let’s begin!
Bekijk hier de video over Synchromania