CHAUFFEUR WEGVERVOER
‘De lesmethode van VTO
sluit het beste aan op de praktijk’
Chauffeur wegvervoer
In onze lesmethode voor de opleiding tot chauffeur wegvervoer hebben we de bekende VTO beroepstheorie voor de CCV examens M1, M2, M3, alle overige beroeps specifieke onderwerpen van het kwalificatiedossier en (optioneel) verbredende / verdiepende modules geïntegreerd. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een module communiceren Engels, workshop sociale vaardigheden of theorie gevaarlijke goederen. Naast de lesstof zijn er ook proefexamens en thematoetsen beschikbaar en is het BPV boek inbegrepen.

U heeft als docent toegang tot het online lessysteem waarin alle content is verwerkt, waarin u de student volledig kunt monitoren en waarin u het gemaakte huiswerk kunt bekijken en beoordelen.

Naast de kerntaken en werkprocessen hebben we nieuwe thema’s en modules ontwikkeld. Hierdoor hebben we veel onderwerpen kunnen bundelen waardoor ze maar één keer aan bod komen in de opleiding. Ook hebben we door de thema’s en modules een logischere structuur aangebracht in de lesstof. Als docent kunt u zelf kiezen of u via de thema’s en modules werkt, of via de kerntaken en werkprocessen. Onderliggend wordt altijd het kwalificatiedossier afgevinkt.

Wilt u meer informatie ontvangen over deze lesmethode? Neem dan contact met ons op.
In de lesmethode worden de volgende werkvormen gebruikt:
Theoriemodules

Bevat een klassikale lespresentatie en een online theoriedocument, met na elk hoofdstuk verwerkingsvragen. De aanvullende kennistrainer, waarbij wordt gekeken of de student de lesstof voldoende beheerst, maakt de module compleet.
Workshops

Deze bestaan uit een inleidende klassikale presentatie en series van (theoretische) opdrachten die de studenten individueel of in groepjes maken.
Trainingen

Dit zijn praktische oefeningen die individueel of door een groepje studenten in een schoolomgeving of praktijksimulatie worden geoefend en uitgevoerd.
Thematoetsen

Toetsen om een thema af te sluiten. De toets bestaat uit een meerkeuzedeel en een openvragendeel.
Proefexamens

Realistische oefenexamens op kerntaakniveau.
BPV Opdrachten

Opdrachten die de student tijdens zijn stageperiode(s) maakt.