Producten

Chauffeur wegvervoer

In onze lesmethode voor chauffeur wegvervoer hebben we de bekende VTO producten voor RV1, V2C en V3C, alle overige beroepsspecifieke onderwerpen van het kwalificatiedossier en (optioneel) verbredende / verdiepende modules geïntegreerd. Verder zijn ook proefexamens en de BPV-opdracht inbegrepen.

Als docent hebt u via één gebruiksvriendelijk online systeem toegang tot alle content en kunt u uw studenten volgen en beoordelen. Gemaakte opdrachten, (huis)werk en toetsen kunt u per leerling overzichtelijk bewaren in een online portfolio.

Ook de student heeft via één account toegang tot alle onderdelen van de lesmethode. Een dashboardfunctie toont op overzichtelijke wijze de voortgang en (eventuele) beoordelingen.

In de lesmethode worden de volgende werkvormen gebruikt:

Theoriemodules

Deze bevatten: een klassikale lespresentatie, een theoriedocument met verwerkingsvragen en een online kennistrainer.

Workshops

Deze bestaan uit een inleidende klassikale presentatie en series van (theoretische) opdrachten die de leerlingen individueel of in groepjes maken.

Trainingen

Dit zijn praktische oefeningen die individueel of door een groepje leerlingen in een schoolomgeving of praktijksimulatie worden geoefend.

Thematoetsen

Afsluitende toetsen met een meerkeuzedeel en een openvragendeel

Proefexamens

Realistische oefenexamens op kerntaakniveau

BPV opdrachten

Opdrachten die de student tijdens zijn stageperiode(s) maakt

Voordelen van de lesmethode:

  • Single sign on voor de docent
  • Single sign on voor de student
  • Toegankelijk, praktisch en altijd actueel
  • 100% aantoonbare aansluiting op het kwalificatiedossier
  • Afgestemd op de examens van CBR/CCV, ESTEL en ESS
  • All inclusive; de methode bevat niet alleen de les- en oefenstof, maar ook docentenhandleidingen, beoordelingsformats en klassikale presentaties
  • Easy to use docentensysteem voor lesgeven, beoordelen en monitoren
  • Geïntegreerde mogelijkheid voor het uploaden en beoordelen van gemaakt (huis)werk, toetsen en proefexamens

Download hieronder de folder voor meer informatie.

Brochure Chauffeur wegvervoer (PDF)
Brochure Chauffeur wegvervoer (PDF)
grootte: 1,1MB
Download